AnkoPedia

목차 : 앙꼬 내지갑 잔고를 어떻게 개인지갑으로 옮기죠?

앙꼬 내지갑 잔고를 어떻게 개인지갑으로 옮기죠?

방법 1 : 개별인출

앙꼬홈피 내지갑에서 ‘온체인 인출하기’ 기능으로 언제든 원하시는 어떤 주소로든 인출 가능합니다.

인출 요청된 수량에서 수수료로 100만 ~ 500만ANKO 가 사용되고 남은 수량이 최종 전송되며, 이 수수료에는 블록체인 네트워크 전송비용(Gas Fee)와 앙꼬의 처리 비용 일체가 포함되어 있습니다.

 

방법 2 : 일괄이전

비 정기적으로 앙꼬홈피 내 모든 잔액을 온체인으로 일괄 전송 드립니다. 외부 지갑이 없으신 분도 있기에 일괄 전송의 경우 앙꼬온체인 지갑 주소로 일괄 전송 합니다.

일괄 전송의 경우 모든 처리 비용을 앙꼬가 부담하여 처리합니다.

2022년 6월에 일괄 전송이 있었으며, 현재 개별 인출이 가능하기에 일괄 전송 빈도는 더 길어질 예정입니다. 일괄 전송이 계획되면 미리 공지 드리겠습니다.

코멘트

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
makalong

방법2을 권해 드립니다.

tinhbao789

anko răt tuyệt vời

thanhnk

Anko là niềm tin của tôi tuyệt vời

Nguyen Xuan Hong

Toi moi dc biet den ANKO coin . Nhung toi tin rang se tuyet voi …va phat trien manh me .

Bernard Anthony

I love the project

Md Shohel miah

0xe823c2128B5e04Ec270e1198cE1d16410797c08D

waelaliomer

أنكو عظيم

Hungia68

Tuyệt vời ANKO,tôi xin theo ANKO đến cùng.

FATİH

Selamm gencler anko süper

Tuyen69

Dự án rất tuyệt vời

MD.ABDUR RAHMAN

Faki

Nguyễn Văn Vương

Xin giải thích giúp tôi được hiểu rõ hơn vấn đề thay đổi chính sách trong phần
bình luận và nhận 50.000 Ankocoin khi được từ 10 triệu trở lên.

김세영

Gimnetwork.io

Md. Abul kalam Azad

Ankocoin go ahead for better….

정경식

온체인 지갑에 있던 코인은
어디에 있나요?

AI Chatbot Avatar